POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podmiot

Firma “Psia Sfora” – Hotel i Ośrodek szkolenia psów szanuje prawo do prywatności, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Interesantów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Klientom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym zgodności z:
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.);
– Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administrator

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Psia Sfora – Hotel i ośrodek szkolenia psów
ul. Stożne 3A, 66-001 Zielona Góra
NIP: 7840014083
Tel: 510 878 535, email: kontakt@psiasfora.com.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomiędzy Tobą a „Psia Sfora” w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące usług świadczonych przez „Psia Sfora” (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
• wewnętrznych celów administracyjnych „Psia Sfora”, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez „Psia Sfora” usług i sposobu obsługi w ramach realizowanych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art.6 ust.1 lit.f) RODO).

Odbiorcami Twoich danych mogą być; kancelarie prawne; podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państwa trzeciego).
Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofania lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów „Psia Sfora”, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia umowy i obejmuje okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Masz prawo:

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

„Psia Sfora” korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Pliki cookies wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji użytkownika.
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– adres i nazwa firmy;
– treść wiadomości kontaktowej.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiednią konfiguracje swojej przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć tę opcję lub ją ograniczyć.
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Marketing

Jeśli wyrazisz zgodę, na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i na wykorzystywanie Twojego nr telefonu Twoje dane osobowe będą wykorzystane w ramach prowadzonych przez nas akcji marketingowych.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA PSÓW “PSIA SFORA”

1. Pies wprowadzony na plac szkoleniowy/salę musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę ( nie dotyczy szczeniąt poniżej 5 miesiąca życia ).

2. Na zajęcia przychodzimy z psem na smyczy.

3. Zwolnienie psa ze smyczy następuje tylko za zgodą instruktora.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na placu szkoleniowym/sali oraz komfort psychiczny psów nie dotykamy psów bez zgody właściciela.

5. Szanując czas innych nie spóźniamy się na zajęcia.

6. Osoby, które chciałyby wejść na plac szkoleniowy w trakcie trwania zajęć proszone są o oczekiwanie przed wejściem na zgodę instruktora.

7. Bezwzględnie zachowujemy między psami bezpieczną odległość, aby nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu między psami, chyba,że instruktor na to zezwoli.

8. Na zajęcia przychodzimy ubrani wygodnie. Liczymy się z ubrudzeniem, a nawet uszkodzeniem stroju – uczy się Pan/Pani i pies- każdy ma prawo popełniać błędy.

9. Z psem ćwiczą osoby dorosłe.

10. Za niewykorzystane lekcje ZWROT KOSZTÓW NIE PRZYSŁUGUJE.

11. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dokonanie pełnej opłaty za kurs do drugiej lekcji.

12. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu własnych działań i zaniechań, w wyniku których wystąpiła szkoda na osobie lub mieniu innych uczestników szkolenia bądź osób trzecich.

13. Opiekun psa jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez swojego psa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń instruktora.

15. Agresywne zachowanie wobec własnego psa, instruktora lub innych uczestników szkolenia skutkuje usunięciem z kursu bez prawa do zwrotu opłaty za kurs w całości lub części.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na placu szkoleniowym.

17. Regulamin kursów obowiązuje wszystkich uczestników szkolenia psów.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU SZKOLENIOWEGO OŚRODKA SZKOLENIA PSÓW “PSIA SFORA”

1. Pies wprowadzony na plac szkoleniowy/salę musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę ( nie dotyczy szczeniąt poniżej 5 miesiąca życia ).

2. Na plac szkoleniowy przychodzimy z psem na smyczy, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zachowania niepożądanego przez psa-także w kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy następuje tylko za zgodą instruktora.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na placu szkoleniowym/sali oraz komfort psychiczny psów nie dotykamy psów bez zgody właściciela.

5. Bezwzględnie zachowujemy między psami bezpieczną odległość, aby nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu między psami, chyba,że instruktor na to zezwoli.

6. Ubrudzenia, a nawet uszkodzenia stroju powstałe w czasie przebywania na placu szkoleniowym są skutkiem ubocznym treningu z psem, z którym każdy korzystający z placu szkoleniowego powinien się liczyć.

7. Z psem ćwiczą osoby dorosłe.

8. Osoby nieletnie mogą przebywać na placu szkoleniowym tylko i wyłącznie z prawnym opiekunem , przy czym prawny opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność za osobę

nieletnią.

9. Opiekun psa jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez swojego psa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na placu szkoleniowym.

11. Właściciel ma prawo usunąć z placu szkoleniowego osoby,które nie przestrzegają regulaminu placu szkoleniowego.

12.Regulamin korzystania z placu szkoleniowego obowiązuje wszystkich przebywających na placu.